facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Surah Al Haqqah Ayat 1-52: Cerita Lengkap Hari Kiamat Hingga Manusia Dihisap Amalnya

Pebriansyah Ariefana Senin, 29 November 2021 | 14:05 WIB

Surah Al Haqqah Ayat 1-52: Cerita Lengkap Hari Kiamat Hingga Manusia Dihisap Amalnya
Surah Al Haqqah

Surah Al Haqqah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 52 ayat. Dinamakan Al Haaqqah yang berarti hari kiamat.

SuaraJatim.id - Surah Al Haqqah berisi penjelasan lengkap tentang Hari Kiamat. Surah Al Haqqah adalah surah ke-69 dalam Al Quran.

Surah Al Haqqah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 52 ayat. Dinamakan Al Haaqqah yang berarti hari kiamat.

Berikut isi lengkap Surah Al Haqqah Ayat 1-52:

1. alhaaqqa

Baca Juga: Surah Ar Rahman Latin dan Full Arab, Baca Setiap untuk Selamat di Hari Kiamat

2. maa lhaaqqa

3. wamaa adraaka maa lhaaqqa

4. kadzdzabat tsamuudu wa'aadun bilqaari'a

5. fa-ammaa tsamuudu fauhlikuu biththaaghiya

6. wa-ammaa 'aadun fauhlikuu biriihin sharsharin 'aatiya

Baca Juga: Nama Malaikat yang Bertugas Meniup Sangkakala sebagai Tanda Hari Kiamat

7. sakhkharahaa 'alayhim sab'a layaalin watsamaaniyata ayyaamin husuuman fataraa lqawma fiihaa shar'aa ka-annahum a'jaazu nakhlin khaawiya

8. fahal taraa lahum min baaqiya

9. wajaa-a fir'awnu waman qablahu walmu/tafikaatu bilkhaathi-a

10. fa'ashaw rasuula rabbihim fa-akhadzahum akhdzatan raabiya 11innaa lammaa thaghaa lmaau hamalnaakum fii ljaariya

12. linaj'alahaa lakum tadzkiratan wata'iyahaa udzunun waa'iya

13. fa-idzaa nufikha fii shshuuri nafkhatun waahida

14. wahumilati l-ardhu waljibaalu fadukkataa dakkatan waahida

15. fayawma-idzin waqa'ati lwaaqi'a

16. wansyaqqati ssamaau fahiya yawma-idzin waahiya

17. walmalaku 'alaa arjaa-ihaa wayahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma-idzin tsamaaniya

18. yawma-idzin tu'radhuuna laa takhfaa minkum khaafiya

19. fa-ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haaumu iqrauu kitaabiyah

20. innii zhanantu annii mulaaqin hisaabiyah

21. fahuwa fii 'iisyatin raadiya

22. fii jannatin 'aaliya

23. quthuufuhaa daaniya

24. kuluu wasyrabuu hanii-an bimaa aslaftum fii l-ayyaami lkhaaliya

25. wa-ammaa man uutiya kitaabahu bisyimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiyah

26. walam adri maa hisaabiyah

27. yaa laytahaa kaanati lqaadiya

28. maa aghnaa 'annii maaliyah

29. halaka 'annii sulthaaniyah

30. khudzuuhu faghulluuh

31. tsumma ljahiima shalluuh

32. tsumma fii silsilatin dzar'uhaa sab'uuna dziraa'an faslukuuh

33. innahu kaana laa yu/minu bilaahi l'azhiim

34. walaa yahudhdhu 'alaa tha'aami lmiskiin

35. falaysa lahu lyawma haahunaa hamiim

36. walaa tha'aamun illaa min ghisliin

37. laa ya/kuluhu illaa lkhaathi-uun

38. falaa uqsimu bimaa tubshiruun

39. wamaa laa tubshiruun

40. innahu laqawlu rasuulin kariim

41. wamaa huwa biqawli syaa'irin qaliilan maa tu/minuun

42. walaa biqawli kaahinin qaliilan maa tadzakkaruun

43. tanziilun min rabbi l'aalamiin

44. walaw taqawwala 'alaynaa ba'dha l-aqaawiil

45. la-akhadznaa minhu bilyamiin

46. tsumma laqatha'naa minhu lwatiin

47. famaa minkum min ahadin 'anhu haajiziin 48wa-innahu latadzkiratun lilmuttaqiin

49. wa-innaa lana'lamu anna minkum mukadzdzibiin

50. wa-innahu lahasratun 'alaa lkaafiriin

51. wa-innahu lahaqqu lyaqiin

52. fasabbih bismi rabbika l'azhiim

Demikian isi lengkap Surah Al Haqqah.

Kontributor : Rio Rizalino

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait