facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Bacaan Doa Qunut Latin untuk Sholat Subuh, Witir dan Nazilah

Pebriansyah Ariefana Rabu, 02 Februari 2022 | 14:48 WIB

Bacaan Doa Qunut Latin untuk Sholat Subuh, Witir dan Nazilah
Ilustrasi sholat, Doa Itidal (Pexels)

Untuk Anda ketahui jika pelaksanaan qunut dilakukan setelah sholat fardhu maupun sholat sunnah.

SuaraJatim.id - Bacaan doa qunut latin untuk sholat subuh, witir dan Nazilah. Untuk Anda ketahui jika pelaksanaan qunut dilakukan setelah sholat fardhu maupun sholat sunnah.

Jenis-jenis qunut yakni qunut salat subuh, qunut salat witir pada bulan Ramadan dan doa qunut nazilah.

Berikut Doa Qunut latin:

1. Doa Qunut Witir

Baca Juga: Lengkap Bacaan Doa Qunut Subuh Pendek: Allahummah Dinii Fii Man Hadairs

Qunut salat witir dilakukan rakaat terakhir dalam salat. SeteLah ruku (iktidal) dan sebelum sujud pertama dalam rakaat itu. Pada saat membaca doa qunut salat witir posisi kedua tangan juga diangkat.

Berikut bacaan doa qunut witir:

"Allahummahdini fiiman hadayt, wa ‘aafinii fiiman ‘aafayt, wa tawallanii fiiman tawallayt, wa baariklii fiiman a’thoyt, waqinii syarro maa qodhoyt, wallaa yuqdhoo ‘alaik, wa innahu laa yadzillu man waalayt, walaa ya’izzu man ‘aadayt, tabaarakta robbanaa wa ta’aalayt, wa astagfiruka wa atuubu ilaik, wa shallallâhu ‘alâ sayyidinaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam."

Artinya:

"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana Engkau memberikan petunjuk (kepada selainku), berilah keselamatan sebagaimana Engkau memberikan keselamatan (kepada selainku), rawatlah aku sebagaimana Engkau merawat orang lain, berilah keberkahan kepadaku pada semua pemberian-Mu, lindungilah aku dari kejelekan takdir-Mu, sesungguhnya Engkau menakdirkan dan tidak ditakdirkan, dan sesungguhnya tidak terhinakan orang yang menjadikan Engkau sebagai wali, dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau, wahai Rabb kami. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan, aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya."

Baca Juga: Perbedaan Doa Qunut Subuh, Witir dan Nazilah serta Bacaan Latinnya

2. Doa Qunut Nazilah

Doa qunut nazilah adalah doa dijauhkan dari malapetaka. Doa ini dibaca setelah ruku pada rakaat terakhir salat fardu.

Bacaan qunut nazilah:

"Allaahummahdii fiiman hadaiyt, Wa 'aafinii fiiman 'aafaiya, Wa tawallani fiiman tawallaiyt, Wa baarikli fiimaa a'thoiyt, Wa qini syarro maa Qodloiyt, Fainnaka taqdlii walaa yuqdloo 'alaiyk, Wa innahu laa yadzillu man waalayt, Wa laa ya'izzu man 'aadaiyt, Tabaarokta robbanaa wa ta'aalaiyt, Fa lakal hamdu 'alaa maa qodloiyt, Astaghfiruka wa natuubu ilaiyk, Allaahummadfa' 'annal gholaa'a wal balaa'a wal wabaa' wal Fahsyaa'a wal Munkar Was Suyuufal Mukhtalifata wasy Syadaaida wal mihan Maa zhoharo minhaa wa Maa Bathon Mim Balainaa Hadzaa Khoosshoh wa Min Buldaanil Muslimiina 'Aammatan Innaka 'Alaa Kulli Syaiin Qadiir Wa shallaahu 'alaa Sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi wa'alaa aalihi wa Shahbihii wa Sallam."

Artinya:

"Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkau-lah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan. Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan tobat kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya."

3. Doa Qunut Subuh

Qunut ini dibaca setelah salat subuh, menurut Imam Nawawi, hukum membaca doa qunut setelah salat subuh adalah sunnah muakkadah alias sangat dianjurkan.

Sebenarnya, meninggalkan doa qunut tidak membatalkan salat subuh, tetapi dianjurkan bagi seorang muslim untuk melakukan sujud sahwi saat tidak membaca doa qunut baik sengaja maupun tidak menurut Imam Nawawi.

Doa qunut subuh dibaca pada rakaat kedua. Pada saat iktidal atau berdiri setelah rukuk dan sebelum sujud pertama.

Berikut bacaan doa qunut subuh:

Allaahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaiik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit.

Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait. Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit, Astaghfiruka wa atuubu ilaik wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummuyyi wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.

Artinya:

"Ya Allah tunjukkanlah akan aku sebagaiman mereka yang telah Engkau tunjukkan. Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya."

Demikian doa qunut latin.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait