facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Cara Mengerjakan dan Doa Tahajud yang Benar di Sepertiga Malam

Dinar Surya Oktarini Sabtu, 27 November 2021 | 08:00 WIB

Cara Mengerjakan dan Doa Tahajud yang Benar di Sepertiga Malam
Ilustrasi salat, sholat, shalat, wanita muslim/ doa tahajud(elemen envato)

Ini bacaan doa tahajud dan tata cara mengerjakan salatnya.

Allâhumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu anta malikus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu anta nûrus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu antal haq. Wa wa'dukal haq. Wa liqâ'uka haq. Wa qauluka haq. Wal jannatu haq. Wan nâru haq. Wan nabiyyûna haq. Wa Muhammadun shallallâhu alaihi wasallama haq. Was sâ'atu haq. Allâhumma laka aslamtu. Wa bika âmantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khâshamtu. Wa ilaika hâkamtu. Fagfirlî mâ qaddamtu, wa mâ akhkhartu, wa mâ asrartu, wa mâ a'lantu, wa mâ anta a'lamu bihi minnî. Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru. Lâ ilâha illâ anta. Wa lâ haula, wa lâ quwwata illâ billâh.

"Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau Maha Benar. Janji-Mu benar. Pertemuan dengan-Mu kelak itu benar. Firman-Mu benar adanya. Surga itu nyata. Neraka pun demikian. Para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari Kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepada-Mu aku berserah. Hanya kepada-Mu juga aku beriman. Kepada-Mu aku pasrah. Hanya kepada-Mu aku kembali. Karena-Mu aku rela bertikai. Hanya pada-Mu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Kau ketahui ketimbang aku. Engkau Yang Maha Terdahulu dan Engkau Yang Maha Terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah."

Manfaat Salat Tahajud

  1. Tahajud adalah salah satu amalan yang nantinya akan membantumu di akhirat
  2. Mendekatkan diri kepada Allah, dengan bangunya kamu pada sepertiga malam mencerminkan sifat rendah hati, ramah dan akan mendapatkan ketenangan jiwa
  3. Selain itu manfaat salat tahajud adalah sebagai jalan masuk surge dan penghapusan dosa
  4. Waktu dalam melakukan tahajud adalah jam dimana seluruh doa akan diijabah, dengan kata lain doa yang kamu panjatkan selama tahajud akan lebih mudah dikabulkan
  5. Barangsiapa yang melaksanakan amalan ini akan dijauhkan dari penyakit-penyakit, itu adalah janji Allah

Itulah tadi tata cara serta doa tahajud dan tata cara mengerjakan salatnya. Jangan lupakan bacaan niat sholat tahajud sebelum mengerjakan ya. 

Baca Juga: Tata Cara Mengerjakan Salat Lengkap dengan Bacaan Doa Tahajud

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait