alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Meneladani 4 Sifat Nabi Muhammad dalam Surah Ali Imran 159

Pebriansyah Ariefana Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB

Meneladani 4 Sifat Nabi Muhammad dalam Surah Ali Imran 159
Surah Ali Imran

Surah ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah karena turun di kota Madinah. Dinamakan Ali Imran karena mengisahkan keluarga Imran.

SuaraJatim.id - Meneladani sifat Nabi Muhammad yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran adalah surah ke-3 dalam Al Quran. Surah ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah karena turun di kota Madinah. Dinamakan Surah Ali Imran karena mengisahkan keluarga Imran.

Surah tersebut mengandung kelahiran Nabi Isa, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran ibu Nabi Isa.

Dalam surah Ali Imran ayat 159 menjelaskan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Ketika menghadapi para sahabat dan perang uhud. Dalam keadaan genting Nabi tetap bersikap lemah lembut, pemaaf, punya tekad yang kuat dan bertawakal kepada Allah SWT.

Surah Ali Imran ayat 159
Surah Ali Imran ayat 159

Bacaan latin Surah Ali Imran 159:

Baca Juga: 4 Sifat Nabi Muhammad yang Patut Diteladani

Fa bim ramatim minallhi linta lahum, walau kunta faan galal-qalbi lanfa min aulika fa'fu 'an-hum wastagfir lahum wa sywir-hum fil-amr, fa i 'azamta fa tawakkal 'alallh, innallha yuibbul-mutawakkiln

Artinya:

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Betikut ini pokok-pokok Isi Surah Ali Imran ayat 159:

 1. Keimanan :Dalil-dalil dan alasan-alasan yang membantah orang Nasrani yag mempertuhankan Nabi Isa a.s, ketauhidan adalah dasar yang dibawa oleh seluruh Nabi-nabi.
 2. Hukum-hukum:Musyawarah, bermubahalah; larangan melakukan riba.
 3. Kisah-kisah:Kisah keluarga Imran, perang badar dan uhud dan pelajaran yang dapat diambil dari padanya.
 4. Golongan-golongan manusia dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat.
 5. Sifat-sifat Allah dan sifat orang-orang yang bertaqwa.
 6. Islam satu-satunya agama yang di Ridhai Allah.
 7. Kemudharatan mengambil orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan.
 8. Pengambilan perjanjian para Nabi oleh Allah.
 9. Perumpamaan-perumpaan.
 10. Peringatan-peringatan terhadap orang mukmin.
 11. Peringatan-peringatan terhadap ahli kitab, ka'bah adalah rumah peribadatan yang tertua dan bukti-buktinya.
 12. Faedah mengingat Allah dan merenungkan ciptaan-Nya.

Sifat-sifat Nabi Muhammad yang wajib diteladani oleh umat muslim.

Baca Juga: Teks Surah Yasin Ayat 1-83, Lengkap dengan Tata Cara Membacanya

1. Lemah Lembut

Lemah lembut adalah sikap seseorang dalam menyikapi sesuatu dengan santai dan tidak tergopoh-gopoh sehingga sesuatu itu menjadi mudah.

2. Pemaaf

Pemaaf adalah meninggalkan atau melupakan kesalahan yang seharusnya tidak bisa dimaafkan karena besarnya kesalahan.

3. Tekat yang Kuat

Ketika seseorang memiliki tekad maka ia harus berani mengambil keputusan, sekalipun harus melewati rintangan.

4. Tawakal

Orang yang bertawakal hatinya menjadi tentram karena dia yakin akan adanya rahmat dan keadilan Allah. Tawakal diharuskan ketika keadaan di luar kemampuan untuk mengubuhnya, jika masih memungkinkan mengubahnya maka ia tidak boleh mengibahnya.

Itulah beberapa sifat nabi Muhammad yang harus diteladani oleh umat muslin.

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait