alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kumpulan Surah-surah Pendek dalam Al Quran yang Bisa Dihapal

Dinar Surya Oktarini Senin, 06 Desember 2021 | 10:58 WIB

Kumpulan Surah-surah Pendek dalam Al Quran yang Bisa Dihapal
Ilustrasi seorang lelaki berusia sepuh sedang membaca Al Quran./ surah surah pendek [Shutterstock]

Yuk simak deretan surah-surah pendek untuk hapalan.

SuaraJatim.id - Membaca surah-surah pendek dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Bahkan surah pendek dibaca pada saat ssalat wajib. Oleh karena itu hendaknya umat muslim menghafal surah-surah pendek.

Karena diantara banyaknya amalan untuk meningkatkan iman dan taqwa, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an atau surah-surah pendek sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis riwayat yaitu:

"Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an'," (HR al-Baihaqi).

Berikut ini beberapa kumpulan surah-surah pendek dalam Al Quran dilansir dari laman quran.kemenag.go.id :

Baca Juga: Kandungan Pokok Surah Al Imran Lengkap dengan Bacaan Latin dah Terjemahannya Ayat 1-10

Ilustrasi. (Shutterstock)
Ilustrasi./ surah-surah pendek(Shutterstock)


1. Al-fatihah

Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdu lilla_hi rabbil ‘a_lamin
Ar Rahmaanirrahiim
Maaliki yaumiddiin
Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin
Ihdinash-shirraatal musthaqiim
Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin

2. An-nas

Bismillahirrahmaanirrahiim
Qul A’uudzu birabbin-naas
Malikinnaaas
Ilaahin-naas
Min syarril waswaasil khannaas
Al Ladzii yuwaswisu fii shuduurin-naas
Minal jinnati wannaas

3. Al-Falaq

Baca Juga: Surah Al Alaq 1-5, Ayat Al Quran Pertama Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad

Bismillahirrahmaanirrahiim
Qul A’uudzu birabbil falaq
Min syarri maa khalaq
Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab
Wa min syarrin naffaatsaati fiil ‘uqad
Wa min syarri haasidin idzaa hasad

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait