alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Manfaat Surah Ar Rad, Bisa Membuat Impian Jadi Kenyataan

Pebriansyah Ariefana Kamis, 02 Desember 2021 | 17:21 WIB

Manfaat Surah Ar Rad, Bisa Membuat Impian Jadi Kenyataan
Ilustrasi berdoa (pixbay)

Arti guruh diambil dari ayat ke 13 surah Ar Rad, Allah berfirman yang artinya "dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya".

SuaraJatim.id - Surah Ar Rad adalah surah ke-13 dalam Al Quran. Surah ini terdiri atas 43 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan Ar Rad yang berarti Guruh atau pertir.

Arti guruh diambil dari ayat ke 13 surah Ar Rad, Allah berfirman yang artinya "dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya". Ini menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT.

Juga sesuai dengan sifat Al Quran yang mengandung ancaman dan harapan, maka dari itu bunyi guruh menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia.

Surah ini memiliki kandungan bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya erat kaitanya dengan hukum sebab dan akibat.

Baca Juga: Surah Al Mujadalah Ayat 11, Motivasi Menuntut Ilmu Hingga Adab di Dalam Majelis

Bagi Allah SWT tidak ada toleransi dalam menetapkan hukuman. Balasan atau hukuman adalah akibat dari ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah.

Ilustrasi berdoa (pixbay)
Ilustrasi berdoa (pixbay)

Berikut ini khasiat jika kita membaca surah Ar Rad secara rutin:

1. Terlindungi dari Petir

Dalam surah Ar Rad terdapat ayat ke 13, dan jika kita mengamalkannya maka akan terlindungi dari petir. Di dalam ayat ini petir datang membawa harapan dan juga ancaman.

Harapan yang dibawanya adalah sebentar lagi akan turun hujan. Sedangkan ancamannya bagi manusia akan terkena sambaran atau akan meninbulkan kerusakan. Dalam ayat tersebut petir yang datang itu bertasbih kepada Allah dan Allah akan melepaskan halilintar.

Baca Juga: 20 Sifat Wajib Allah yang Perlu Anda Ketahui

2. Impian Menjadi Kenyataan

Jika mengamalkan dengan sungguh-sungguh ayat ke 17-18 dari surah ini maka impian akan menjadi kenyataan. Tentu saja impian akan terwujud jika seimbang dengan usaha yang dilakukan.

Pada ayat tersebut Allah juga menjelaskan tentang balasan terhadap amal perbuatan manusia baik amal buruk maupun amal baik. Semua perbuatan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

3. Membinasakan Orang Zalim

Sesuai dengan ayat ke 18, Allah akan memberi balasan terhadap amal perbuatan manusia baik amal buruk maupun amal baik.

Orang yang beriman akan selalu mengerjakan perintah Allah SWT, seprti menjalankan sholat wajib, bersedekah, zakat dan amal baik lainnya. Sebaliknya orang yang zalim tidak mau menjalankan perintah Allah, maka dari itu golongan orang ini akan dibinasakan oleh Allah.

4. Meringankan Sakit Kepala

Surah Ar rad ayat ke 16 memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit kepala yang diderita oleh seseorang. Caranya dengan membaca dan meniupkan pada titik yang sakit, dengan pertolongan Allah maka sakitnya akan mereda.

5. Meluluhkan Hati Seseorang

Yang dimaksud meluluhkan hati seseorang di sini adalah orang yang telah bermusuhan dengan kita akan berubah menjadi teman. Caranya dengan mengamalkan ayat 31 dari surah Ar Rad. Niscanya akan membuat orang tersebut menjalin komunikasi yang baik dengan yang membaca. Tentunya harus berniat baik dan mintalah pertolongan Allah SWT.

Bacaan Latin Surah Ar Rad ayat 1-5 lengkap dengan artinya.

1. Alif lm mm r, tilka ytul-kitb, walla unzila ilaika mir rabbikal-aqqu wa lkinna akaran-nsi l yu`minn

Artinya: Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

2. Allhulla rafa’as-samwti bigairi ‘amadin taraunah ummastaw ‘alal-‘arsyi wa sakhkharasy-syamsa wal-qamar, kulluy yajr li`ajalim musamm, yudabbirul-amra yufailul-yti la’allakum biliq`i rabbikum tqinn

Artinya: Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu.

3. Wa huwalla maddal-ara wa ja’ala fh rawsiya wa an-hr, wa ming kulli-amarti ja’ala fh zaujaininaini yugsyil-lailan-nahr, inna f lika la`ytil liqaumiy yatafakkarn

Artinya: Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

4. Wa fil-ari qia’um mutajwirtuw wa janntum min a’nbiw wa zar’uw wa nakhlun inwnuw wa gairu inwniy yusq bim`iw widiw wa nufailu ba’ah ‘al ba’in fil-ukul, inna f lika la`ytil liqaumiy ya’qiln

Artinya: Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

5. Wa in ta’jab fa ‘ajabung qauluhum a i kunn turban a inn laf khalqin jadd, ul`ikallana kafar birabbihim, wa ul`ikal-agllu f a’nqihim, wa ul`ika a-bun-nr, hum fh khlidn

Artinya: Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka: “Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?” Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya; dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Itulah tadi manfaat jika kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh surah Ar Rad. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan zalim.

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait