facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Doa Setelah Salat, Lengkap Zikir Setelah Salat Fardu

Pebriansyah Ariefana Selasa, 14 Desember 2021 | 12:10 WIB

Doa Setelah Salat, Lengkap Zikir Setelah Salat Fardu
Ilustrasi salat. (Pixabay)

Selain berdoa, kita juga diajarkan untuk berzikir kepada Allah, memuji dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan.

SuaraJatim.id - Sebagai seorang Muslim kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah salat lima kali sehari. Kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelah salat fardu 5 waktu sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Swt. Ini adalah doa setelah salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya.

Selain berdoa, kita juga diajarkan untuk berzikir kepada Allah, memuji dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan.

Berikut ini susunan zikir setelah salat fardu 5 waktu.

1. Membaca istighfar sebanyak tiga kali

Baca Juga: Bacaan Doa Qunut Salah Subuh Lengkap dengan Artinya

Astaghfirullahal ‘adziim, alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaihi (3x)

2. Dilanjutkan dengan membaca zikir ini 3 kali

Laaa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wayumiitu wa huwa ‘alaa kulli syaiin qadir (3x)

3. Dilanjutkan membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali

Subhanallah 33x

Baca Juga: Bacaan Doa Qunut Subuh Sendiri dan Artinya

Alhamdulillah 33x

Allahu Akbar 33x

4. Dilanjutkan dengan bacaan berikut ini

Allahu akbar kabiiro wal hamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotaw wa ashiilaa, laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiiir, wala haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil adziim. afdholudz dzikri fa’lam annahu.

5. Setelah selesai bacaan di atas, dilanjutkan dengan membaca ini

Laaa Ilaaha Illallah 33x

6. Kemudian dilanjutkan membaca

Muhammadur rosulullahi shollallahu ‘alaihi wasallam

7. Dilanjutkan dengan doa di bawah ini

Bismillaahirrahmaanirrahiim. alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin. hamday yu-waafii ni’amahuu wa yukaafi’u maziidah. yaa rabbanaa lakalhamdu wa lakasy syukru ka-maa yambaghiilijalaaliwajhika wa ‘azhiimisul-thaanik.

Artinya :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatNya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segalah syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.

Allaahumma shalliwasallim ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad. shala atan tun ajihnaa bÍhaa minjamii’il ahwaali wal aafaat. wa taqdhii lanaa bihaa jamii’al haajaat. wa tuthahhirunaa bihaa min jamii’is sayyi’aat. w atarfa ‘ un a a bihaa ‘indaka ‘ a’laddarajaat. wa tuballighunaa bihaa aqshal ghaayaati min jamii’il khairaatifil hayaatiwa ba’dal mamaat. innahu samii’un qariibum mujiibud da’awaat wayaa qaadhiyal haajaat.

Artinya :

Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarganya, yaitu rahmat yang dapat menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan penyakit, yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami, yang dapat mensucikan diri kami dari segala keburukan, yang dapat mengangkat derajat kami ke derajat tertinggi di sisi-Mu, dan dapat menyampaikan kami kepada tujuan maksimal dari segala kebaikan, baik semasa hidup maupun sesudah mati. Sesunggunya Dia (Allah) Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha Memperkenankan segala doa dan permohonan. Wahai Dzat yang Maha Memenuhi segala kebutuhan Hamba-Nya.

Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan ftddiini waddun-yaa wal aakhirah. wa ‘aafiya-tan fil jasadi wa shihhatan fil badani wa ziyaadatan fil ‘ilmi wa barakatan firrizqi wa taub atan qablal maut wa rahm atan ‘indalmaut wa maghfiratan ba’d al maut. allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil maut wan najaata minan naari wal ‘afwa ‘indal hisaab.

Artinya :

Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepadaMu, kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut. Wahai Allah! Permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, (Berilah kami) keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat dilaksanakan hisab.

Allaahumma innaa na’uudzu bika minal ‘ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa ‘adzaabil qabri.

Artinya :

Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun dan dari azab kubur.

Allaahummainnaa na’uudzu bika min ‘ilmin laa yanfa’ w amin qalbin laa yakhsya’ w amin nafsin laa tasyba’ wamin da’watin laa yustajaabu lahaa.

Artinya :

Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yang tak terkabul.
Rabbanagh firlanaa dzunuubanaa wa liwaa-lidiinaa walimasyaayikhinaa wa limu’alli-mienaa wa liman lahuu h aqqun’ alain aa wa lim an ahabba wa ahsana ilainaa wa likaaffatil mus limun a ajma’iin.

Artinya :

Wahai Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami, dan seluruh umat Islam.

Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii’ul ‘aliim, wa tub ‘alainaa innaka antat ta wwa abur rahiim.

Artinya :

Wahai Tuhan kami, perkenankanlah (permohonan) dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, waqinaa ‘adzaa ban naar.

Artinya :

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.

Washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhamma-din wa’alaa aalihiwa shahbihiiwa sallam, wal hamdu lillaahirabbil ‘aalamiin.

Artinya :

Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya dan segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.

Demikian doa setelah salat. Semoga bisa Anda amalkan dengan benar.

Kontributor : Titi Sabanada

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait